NORMATIVA D'ÚS DEL SITE

Normativa d'ús de lescortsbcn.ticketoh.com

1ª. Objecte de les condicions generals d'ús

• Puça Espectacles és la companyia responsable de dirigir, produir i dinamitzar la Festa Major de les Corts 2021 i gestionar la pàgina web destinada a tals efectes https://lescortsbcn.ticketoh.com

• Puça Espectacles , ofereix aquest portal subjecte a les presents Condicions d'Ús.

• Les presents Condicions Generals d'Ús regulen el règim de visita i utilització dels continguts del portal https://lescortsbcn.ticketoh.com. Aquestes condicions generals no exclouen la possibilitat que certes informacions o utilitats ofertes per mitjà de la pàgina web de la Festa Major de les Corts  (situada en URL https://lescortsbcn.ticketoh.com) se sotmetin a unes condicions especials d'ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades per l'Usuari abans de la seva activació. L'Usuari que accedeixi a la seva informació, contingut o notícies accepta voluntària i inequívocament el contingut de les presents condicions d'utilització. Si no està d'acord amb el contingut de les presents condicions generals d'utilització, haurà d'abstenir-se de navegar pel present portal, abandonant-ho en aquest mateix moment.


2ª. Prestacions i contingut del portal

1.La Puça Espectacles pretén informar als usuaris del portal sobre el la Festa Major de les Corts, la planificació i els esdeveniments. per a això ofereix a través de la pàgina web les prestacions, informacions i facilitats complementàries a l'Usuari que es detallen a continuació:


a. Accés a la informació sobre la Festa Major de les Corts

b. Accés als activitats dutes a terme i en curs.

c. Accés accés als mitjans que utilitzem per a la realització dels nostres espectacles . 

d. Accés a Galeries d'Imatges i a les companyies amb les quals col·laborem.

e. Accés a les últimes notícies.

f. Accés a sistema de reserva de localitats pels estectacles programats la Festa Major de les Corts 2021


2. A fi de dotar a l'Usuari del suport que si escau pugui precisar Puça Espectacles  proporciona detall de la seva ubicació així com dels diferents mitjans de contacte.

3. Puça Espectacles podrà, en un futur, proporcionar a l'Usuari nous continguts, informacions o facilitats addicionals.


3ª. Responsabilitat pel procés i ús dels continguts en Internet

Puça Espectacles no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, qualsevol que sigui l'origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les quals l'Usuari pugui accedir a través del portal https://lescortsbcn.ticketoh.com. L'Usuari accepta expressament deixar exempt a Puça Espectacles de qualsevol responsabilitat relacionada amb el portal  https://lescortsbcn.ticketoh.com. 

L'Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a dites contingudes així com de la seva reproducció o difusió.

Puça Espectacles no serà responsable de les infraccions de qualsevol Usuari que afectin als drets d'un altre Usuari de https://lescortsbcn.ticketoh.com, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.


4ª. Responsabilitat per l'ús d'enllaços a través del portal

Puça Espectacles no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les quals el Client accedeixi per mitjà d'un enllaç ("link") inclòs al portal https://lescortsbcn.ticketoh.com. El portal https://lescortsbcn.ticketoh.com pot contenir vincles a altres pàgines web, en què les pràctiques d'informació i condicions d'ús poden ser diferents de les de https://lescortsbcn.ticketoh.com. Per això, els usuaris hauran de consultar les notificacions de privadesa de les altres pàgines a les quals accedeixin; ja que Puça Espectacles no coneix, controla, vigila o fa propis els continguts de les mateixes i, per tant, no es fa responsable de la informació subministrada o recollida per aquests tercers, excloent expressament qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l'accés a les pàgines o continguts que enllacin directament des de https://lescortsbcn.ticketoh.com.

Per tant, Puça Espectacles declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que s'inclogui fos d'aquest lloc web i no gestionada per https://lescortsbcn.ticketoh.com. 

Puça Espectacles no serà responsable dels danys causats a l'Usuari per la consulta o ús dels continguts o informacions oferts per una pàgina web l'accés de la qual s'hagi produït per mitjà d'un enllaç inclòs al portal https://lescortsbcn.ticketoh.com. 

Ús de tecnologia cookie : Puça Espectacles es reserva el dret d'utilització de les denominades cookies o arxius similars, en qualsevol tipus d'utilització del portal. No obstant això, les cookies utilitzades s'associen únicament amb usuaris anònims i les seves terminals, sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals de l'usuari. Així mateix, en relació a quant antecedeix, Puça Espectacles  li informa sobre el fet que la majoria dels browsers a la xarxa, permeten als usuaris esborrar les cookies del disc dur del seu ordinador, bloquejar-les o rebre un missatge abans de gravar una.

Xarxes Socials : Aquest portal podrà fer-se ressò de tots els continguts publicats en la web a través de xarxes socials o pàgines web de tercers sempre que s'indiqui la font d'origen de la notícia.


5ª. Propietat Intel·lectual i Industrial

L'Usuari reconeix que els elements i utilitats integrats dins del portal https://lescortsbcn.ticketoh.com estan protegits per la legislació sobre drets d'autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen a Puça Espectacles , que és titular exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma, i especialment, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

En conseqüència, l'Usuari es compromet a respectar els termes i condicions establerts per les presents Condicions Generals d'Ús, sent l'únic responsable del seu incompliment enfront de Tercers.

L'Usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desencadellat, utilització de tècniques d'enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font de la barra, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del portal https://lescortsbcn.ticketoh.com constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Puça Espectacles , obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades. 

El títol i els drets de propietat sobre el portal https://lescortsbcn.ticketoh.com seran en tot cas titularitat de Puça Espectacles , de tal forma que l'Usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d'autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes de Puça Espectacles que apareguin al portal https://lescortsbcn.ticketoh.com 

L'Usuari s'obliga a no utilitzar les facilitats i informacions del portal https://lescortsbcn.ticketoh.com per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure als Usuari cap a altres organitzacions.

L'Usuari s'abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l'ús del portal https://lescortsbcn.ticketoh.com que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Puça Espectacles o de tercers, o que vulneri  l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a Puça Espectacles enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es present enfront d'ella com a conseqüència d'aquest ús.

L'Usuari s'abstindrà de dur a terme per mitjà de l'ús del portal https://lescortsbcn.ticketoh.com qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Puça Espectacles o a tercers, així com d'introduir o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, controls Activi X o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d'activitat o pràctica que infringeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d'Internet.

Totes les imatges i vídeos que apareixen publicades al portal https://lescortsbcn.ticketoh.com són de la seva única propietat sent Puça Espectacles el titular dels Drets d'Imatge.  Qualsevol utilització d'aquestes imatges i /o vídeos haurà de ser sol·licitada a Puça Espectacles , C/ Biscaia Nº 394,local 2,  C.P. 08027 Barcelona o al telèfon +34.933401406 o correu electrònic: info@lapusa.com


6ª. Responsabilitat de Puça Espectacles pel funcionament del portal

Tampoc Puça Espectacles serà responsable de l'inadequat funcionament del portal https://lescortsbcn.ticketoh.com si això obeeix a labors de manteniment, a incidències que afectin a operadors internacionals, a una defectuosa configuració dels equips de l'Usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei. 


7ª Modificacions

Puça Espectacles es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació i contingut del lloc web, les seves informacions i prestacions, i les condicions generals d'ús. Aquestes modificacions seran per millorar la pàgina, millorant simultàniament les informacions ofertes a l'usuari. Pel que antecedeix, Puça Espectacles li prega encaridament que procedeixi a la revisió i comprovació de les condicions generals d'ús, cadascuna de les vegades que accedeixi a la web, sent de la seva pròpia responsabilitat el no fer-ho i suposant això que, així i tot, accepta tàcitament el contingut de les mateixes.


8ª. Confidencialitat i protecció de dades

En compliment de les prescripcions de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, modificada per Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, ( Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal ), les dades objecte de tractament que l'usuari faciliti a Puça Espectacles tant a través de l'apartat de Formulari, Contacte no podran usar-se per a finalitats incompatibles amb aquelles per les quals les dades haguessin estat recollits. 

Puça Espectacles es compromet a tractar aquestes dades de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del Text Legal anteriorment citat. Qualsevol altre ús de les dades, diferent als esmentats, requerirà previ i exprés consentiment de l'usuari. A l'efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Puça Espectacles informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per Puça Espectacles i sota la seva responsabilitat. 

Puça Espectacles informa a l'Usuari sobre la possibilitat que li vas agafar d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollits per Puça Espectacles .

Aquests drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l'Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Puça Espectacles C/ Biscaia Nº 394,local 2,  C.P. 08027 Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari de connexió, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

En el supòsit d'haver-hi anunciants, aquests no podran accedir en cap cas directament, sense el consentiment exprés de l'Usuari per a cada ocasió, a les seves dades personals. Els anunciants seran els únics responsables de la veracitat, exactitud i legalitat de la seva publicitat, sent Puça Espectacles un mer informant de la mateixa. 

Puça Espectacles es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d'11 de juliol.


9ª.  Resolució i/o cancel·lació

Si bé, en principi, la durada d'aquest portal és indeterminada, Puça Espectacles  es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, informacions o utilitats incorporades al portal https://lescortsbcn.ticketoh.com sense que aquesta decisió hagi de ser comunicada amb antelació als usuaris


10ª.  Comunicacions

Puça Espectacles podrà dirigir a l'Usuari les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. D'igual forma, l'Usuari podrà dirigir les seves comunicacions a Puça Espectacles C/ Biscaia Nº 394,local 2,  C.P. 08027 Barcelona o al telèfon +34.93.3401406 o correu electrònic: info@lapusa.com


11ª. Llei aplicable i resolució de conflictes

Serà aplicable a les presents Condicions la legislació espanyola. Les presents condicions generals d'ús es regeixen per les Lleis Espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de https://lescortsbcn.ticketoh.com se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.